Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

Pizza New York 2023

Lựa chọn 1 hoặc 2 trong 6 loại Topping

Giá chỉ từ

209.000đ

Lựa chọn 1 hoặc 2 trong 6 loại Topping

Giá chỉ từ

289.000đ

Lựa chọn 1 hoặc 2 trong 12 cặp Topping

Giá chỉ từ

399.000đ