Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

Promotion

BOGO T3

Mua 1 Pizza size L, tặng 1 Pizza (Đế Dày/Mỏng) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

279.000đ

Mua 1 Pizza size M, tặng 1 Pizza (Đế Dày / Mỏng Giòn) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

199.000đ

Giá chỉ từ

279.000đ

Giá chỉ từ

199.000đ

Món Ngon Giá Chất

Combo ưu đãi 30%, phù hợp cho 2 người.

Giá chỉ từ

209.000đ

Combo ưu đãi 30%, phù hợp cho 2 người.

Giá chỉ từ

269.000đ

Chỉ 89.000đ dành cho 1 người.

Giá chỉ từ

89.000đ

Giá ưu đãi 30%, phù hợp cho 2 người

Giá chỉ từ

89.000đ

GoldenGood

Phù hợp cho 2-3 người

Giá chỉ từ

499.000đ

Phù hợp cho 2-3 người

Giá chỉ từ

399.000đ

Phù hợp cho 4-6 người

Giá chỉ từ

699.000đ

LTO PHOENIX

Phù hợp cho 4-6 người

Giá chỉ từ

699.000đ

Phù hợp cho 2-3 người

Giá chỉ từ

399.000đ

Phù hợp cho 2-3 người

Giá chỉ từ

499.000đ

Phù hợp với 4-6 người

Giá chỉ từ

629.000đ

Phù hợp với 2-3 người

Giá chỉ từ

449.000đ

Phù hợp 2-3 người

Giá chỉ từ

399.000đ

Phù hợp cho 4-6 người

Giá chỉ từ

699.000đ

Phù hợp cho 2-3 người

Giá chỉ từ

399.000đ

Phù hợp cho 2-3 người

Giá chỉ từ

499.000đ

VALENTINE 2022

SinhNhat9Tuoi

BOGO T4

Mua 1 Pizza size L, tặng 1 Pizza (Đế Dày/Mỏng) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

279.000đ

Giá chỉ từ

279.000đ

Mua 1 Pizza size M, tặng 1 Pizza (Đế Dày/Mỏng) dòng Classic cùng cỡ.

Giá chỉ từ

199.000đ

Giá chỉ từ

199.000đ