Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

Tiệc Bao Khủng

*
 • Pizza Hải Sản Nhiệt Đới-NYC-Size L
  Pizza Hải Sản Nhiệt Đới-NYC-Size L
 • Pizza Tôm Cocktail-NYC-Size L
  Pizza Tôm Cocktail-NYC-Size L
 • Pizza Xúc Xích Ý-NYC-Size L
  Pizza Xúc Xích Ý-NYC-Size L
 • Pizza Gà Nướng 3 Vị-NYC-Size L
  Pizza Gà Nướng 3 Vị-NYC-Size L
 • Pizza Thịt Nguôi Canada-NYC-Size L
  Pizza Thịt Nguôi Canada-NYC-Size L
 • Pizza Aloha-NYC-Size L
  Pizza Aloha-NYC-Size L
*
 • Pizza Hải Sản Nhiệt Đới-NYC-Size L
  Pizza Hải Sản Nhiệt Đới-NYC-Size L
 • Pizza Tôm Cocktail-NYC-Size L
  Pizza Tôm Cocktail-NYC-Size L
 • Pizza Xúc Xích Ý-NYC-Size L
  Pizza Xúc Xích Ý-NYC-Size L
 • Pizza Gà Nướng 3 Vị-NYC-Size L
  Pizza Gà Nướng 3 Vị-NYC-Size L
 • Pizza Thịt Nguôi Canada-NYC-Size L
  Pizza Thịt Nguôi Canada-NYC-Size L
 • Pizza Aloha-NYC-Size L
  Pizza Aloha-NYC-Size L
*
 • Pizza Hải Sản Nhiệt Đới-NYC-Size L
  Pizza Hải Sản Nhiệt Đới-NYC-Size L
 • Pizza Tôm Cocktail-NYC-Size L
  Pizza Tôm Cocktail-NYC-Size L
 • Pizza Xúc Xích Ý-NYC-Size L
  Pizza Xúc Xích Ý-NYC-Size L
 • Pizza Gà Nướng 3 Vị-NYC-Size L
  Pizza Gà Nướng 3 Vị-NYC-Size L
 • Pizza Thịt Nguôi Canada-NYC-Size L
  Pizza Thịt Nguôi Canada-NYC-Size L
 • Pizza Aloha-NYC-Size L
  Pizza Aloha-NYC-Size L
*
 • Pizza Hải Sản Nhiệt Đới-NYC-Size L
  Pizza Hải Sản Nhiệt Đới-NYC-Size L
 • Pizza Tôm Cocktail-NYC-Size L
  Pizza Tôm Cocktail-NYC-Size L
 • Pizza Xúc Xích Ý-NYC-Size L
  Pizza Xúc Xích Ý-NYC-Size L
 • Pizza Gà Nướng 3 Vị-NYC-Size L
  Pizza Gà Nướng 3 Vị-NYC-Size L
 • Pizza Thịt Nguôi Canada-NYC-Size L
  Pizza Thịt Nguôi Canada-NYC-Size L
 • Pizza Aloha-NYC-Size L
  Pizza Aloha-NYC-Size L
*
 • Cánh Gà Tẩm Bột Chiên Giòn (10 miếng)
  Cánh Gà Tẩm Bột Chiên Giòn (10 miếng)
 • Cánh gà nướng BBQ (10 miếng)
  Cánh gà nướng BBQ (10 miếng)
*
*
*
 • Salad Đặc Sắc
  Salad Đặc Sắc
 • Salad Trộn Dầu Giấm
  Salad Trộn Dầu Giấm
 • Salad Da Cá Hồi Giòn
  Salad Da Cá Hồi Giòn
 • Salad Gà Giòn Không Xương
  Salad Gà Giòn Không Xương
 • Salad Trộn Sốt Caesar
  Salad Trộn Sốt Caesar
*
 • Salad Đặc Sắc
  Salad Đặc Sắc
 • Salad Trộn Dầu Giấm
  Salad Trộn Dầu Giấm
 • Salad Da Cá Hồi Giòn
  Salad Da Cá Hồi Giòn
 • Salad Gà Giòn Không Xương
  Salad Gà Giòn Không Xương
 • Salad Trộn Sốt Caesar
  Salad Trộn Sốt Caesar
*
 • Salad Đặc Sắc
  Salad Đặc Sắc
 • Salad Trộn Dầu Giấm
  Salad Trộn Dầu Giấm
 • Salad Da Cá Hồi Giòn
  Salad Da Cá Hồi Giòn
 • Salad Gà Giòn Không Xương
  Salad Gà Giòn Không Xương
 • Salad Trộn Sốt Caesar
  Salad Trộn Sốt Caesar
*

Giá

1.399.000đ

i h

- 2 Pizza đế New York Size L
- 1 Cánh Gà Nướng BBQ/ Cánh Gà Tẩm Bột Chiên Giòn (10 miếng)
- 2 Giỏ Khoai Tây Chiên
- 3 Mỳ Ý bất kỳ
- 3 Salad bất kỳ Size L
- 10 Pepsi/ Pepsi Black/ 7UP/ Mirinda Soda Kem (Lon); Aquafina (Chai)