Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

Tiệc Cười Giòn Tan

*
*
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
   Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
*
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
   Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
*
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
   Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (2 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (2 miếng)
*

Giá

450.000đ

i h

- 03 Phần Gà Giòn Xốt Hàn (2 miếng)
Lựa chọn xốt: Truyền Thống, Cay, Tương Tỏi
- 03 Phần Khoai Tây Chiên
- 06 Pepsi/ 7UP/ Mirinda Soda Kem (Lon); Pepsi Black/ Pepsi Black Lime (Lon); Aquafina (Chai)