Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

Tiết Kiệm 50% Khi Mua Pizza New York XXXL

*
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
 • Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
  Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
 • Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
  Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
 • Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
  Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
  Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Thịt Nguội Canada-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
  Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Aloha-Tôm Cocktail-NYC
  Aloha-Tôm Cocktail-NYC
 • Aloha-Aloha-NYC
  Aloha-Aloha-NYC
*
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
 • Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
  Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
 • Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
  Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
 • Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
  Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
  Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Thịt Nguội Canada-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
  Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Aloha-Tôm Cocktail-NYC
  Aloha-Tôm Cocktail-NYC
 • Aloha-Aloha-NYC
  Aloha-Aloha-NYC
*
 • Pizza Rau Củ
  Pizza Rau Củ
 • Pizza Hawaiian
  Pizza Hawaiian
 • Pizza Thịt Nguội & Nấm
  Pizza Thịt Nguội & Nấm
 • Pizza Xúc Xích Ý
  Pizza Xúc Xích Ý
 • Pizza Phô Mai
  Pizza Phô Mai
 • Pizza Gà Nướng Dứa
  Pizza Gà Nướng Dứa

Giá

548.000đ

i h